C Nivo : C1, C2

Naučimo Nemački

Profesor nemačkog jezika Vam nudi individualne časove preko Skype-a za:

  • C1, C2 početni nivo - Elementarna upotreba jezika

Ako se odlučite za za neki od ovih kurseva nemačkog jezika besplatno dobijate:

  • Nastavni materijal
  • Interaktivni CD koji vam pomaže da lakše savladate gramatiku

Nemački C1 - Polaznik se izražava tečno i spontano, a jezik koristi na efikasan način u društvene, akademske i profesionalne svrhe. Zna da piše jasne i dobro tekstove o složenijim temama, da razume tehnička uputstva koja se odnose na različite uređaje ili opremu.

Nemački C2 - Od kandidata sa ovim nivoom znanja se očekuje da može da razume svaki razgovor među izvornim govornicima, bez obzira na njegov kvalitet, kvantitet, brzinu govora i temu . Poseduje bogat rečnik i sposoban je da piše sve vrste tekstova, različitim stilovima, jasno iznosi svoje stavove i najvažnije tačke teksta, kao i da piše prikaze književnih dela.


Imate pitanje?